Hướng dẫn thanh toán qua app Pihome

Các bước thanh toán phí chung cư qua ứng dụng PiHome
Hàng tháng khi ban quản lý gửi thông báo phí trên mục hoá đơn của ứng dụng PiHome sẽ xuất hiện phần phí chưa thanh toán tại mục hoá đơn. Để thanh toán cư dân làm theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Chọn loại phí cần thanh toán và ấn vào nút thanh toán.
Bước 2: Phần mềm sẽ tích hợp các cổng thanh toán Viettel Pay và Momo. Cư dân lựa chọn cổng thanh toán và tiến hành thanh toán: 

 - Với hình thức thanh toán bằng Viettel Pay:
Sau khi ấn nút thanh toán hệ thống sẽ trả về mã căn hộ, cư dân copy mã căn hộ và dán vào  trường nhập mã căn hộ sau đó ấn nút nhâp, Tiếp theo ấn nút thanh toán, ấn tiếp nút xác nhận thanh toán, sau đó đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu của viettel pay và nhập mã OTP thanh toán. Khi thanh toán thành công thì hệ thống sẽ báo lại giao dịch thành công. Đồng thời công nợ trên mục hoá đơn trong ưng dụng PiHome sẽ được gạch nợ.

- Với hình thức thanh toán qua Ví điện tử Momo:
Nếu cư dân chọn hình thức thanh toán qua ví điện tủ Momo, Sau khi chọn hệ thống sẽ trả về mã căn hộ cư dân kiểm tra thông tin căn hộ và ấn nút open,  Pihome sẽ mở ứng dụng Momo trên điện thoại và cư dân đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì momo tự động chuyển về trang thanh toán phí tương ứng với căn hộ của cư dân trên ứng dụng PiHome. Cư dân thực hiện thanh toán bình thường trên momo, sau khi thanh toán thành công thì nợ trên ứng dụng PiHome tự động được gạch.

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>