Hướng dẫn thanh toán qua app Pihome

Các bước thanh toán phí chung cư qua ứng dụng PiHome
Hàng tháng khi ban quản lý gửi thông báo phí trên mục hoá đơn của ứng dụng PiHome sẽ xuất hiện phần phí chưa thanh toán tại mục hoá đơn. Để thanh toán cư dân làm theo hướng dẫn như sau:
Cư dân có thể chọn những hình thức thanh toán như:
- Tiền mặt: đóng và gạch nợ trực tiếp với BQL
- QR code: chuyển khoản bằng QR code từ hệ thống
- Thẻ visa
- Ví điện tử: MoMo, Viettel Money

Bước 1: Chọn loại phí cần thanh toán và ấn vào nút thanh toán.
Bước 2: Phần mềm sẽ tích hợp các cổng thanh toán online (chuyển khoản online, Viettel Money, MoMo,...). Cư dân lựa chọn cổng thanh toán và tiến hành thanh toán: 

 - Với hình thức thanh toán bằng Viettel Money:
Bước 1: Sau khi ấn nút "thanh toán" hệ thống sẽ trả về mã căn hộ, cư dân copy mã căn hộ và dán vào trường nhập "mã căn hộ" sau đó ấn nút "nhập".

Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình "Thanh toán phí" ngươi dùng ấn nút "thanh toán"

Bước 3: Tiếp tục nhấn nút "xác nhận thanh toán"

Bước 4: Sau đó đăng nhập bằng "tài khoản" và "mật khẩu" của viettel pay và nhấn "đăng nhập".

Bước 5: (Một mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại vừa đăng nhập) Người dùng lấy mã OTP này và điền vào trường OTP sau đó nhấn nút "xác nhận".

Bước 6: Nhấn nút "thanh toán"

Khi thanh toán thành công thì hệ thống sẽ báo lại giao dịch thành công. Đồng thời công nợ trên mục hoá đơn trong ứng dụng PiHome sẽ được gạch nợ.

-Với hình thức thanh toán qua Ví điện tử Momo:
Nếu cư dân chọn hình thức thanh toán qua ví điện tủ Momo, Sau khi chọn hệ thống sẽ trả về mã căn hộ cư dân kiểm tra thông tin căn hộ và ấn nút open,  Pihome sẽ mở ứng dụng Momo trên điện thoại và cư dân đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì momo tự động chuyển về trang thanh toán phí tương ứng với căn hộ của cư dân trên ứng dụng PiHome. Cư dân thực hiện thanh toán bình thường trên momo, sau khi thanh toán thành công thì nợ trên ứng dụng PiHome tự động được gạch.
-Với hình thức thanh toán qua chuyển khoản online:

Nếu cư dân chọn hình thức thanh toán qua chuyển khoản online, Sau khi chọn hệ thống sẽ trả về mã QR code, cư dân có thể tải mã QR code đó về để thanh toán trên app ngân hàng.

Bước 1: Tại màn hình chính chọn hóa đơn cần thanh toán >> “Thanh toán”

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản” và tải mã QR code về máy

Bước 3: Vào app ngân hàng chọn “Chuyển tiền” >> chọn “Quét QR” và tải mã QR đã lưu tại album điện thoại và tiến hành thanh toán

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>