Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Hội Thoại

1) Khái quát chức năng

Chức năng hội thoại giúp người dùng có thể tạo và gửi những yêu cầu, thắc mắc cần giải đáp đến cho ban quản lý chung cư.

2) Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại giao diện “Trang chủ” >> nhấn chọn chức năng “Hội thoại”

(Giao diện “Trang chủ”)

Bước 2: Ở giao diện “Hội thoại” >> nhấn chọn biểu tượng

(Giao diện “Hội thoại”)

Bước 3: Người dùng tiến hành nhập các thông tin tạo hội thoại >> Nhấn chọn “Gửi hội thoại”

(Giao diện “Tạo hội thoại”)

Sau khi nhấn gửi, hội thoại vừa được tạo sẽ xuất hiện tại màn hình Danh sách hội thoại bao gồm 2 trạng thái:

  • Đã nhận: trạng thái hội thoại sau khi vừa được tạo và chưa được quản lý chung cư xem xét
  • Đang thực hiện: trạng thái cho biết quản lý chung cư đã tiếp nhận và giải đáp nội dung hội thoại cho cư dân

Bước 4: Tại giao diện “Hội thoại” người dùng có thể nhấn chọn hội thoại cụ thể cần xem chi tiết và tiến hành trao đổi với ban quản lý chung cư

(Giao diện danh sách “Hội thoại”)

(Giao diện “Chi tiết hội thoại”)

Chọn biểu tượng để upload hình ảnh từ thư viện hoặc máy ảnh vào hội thoại. Sau khi nhập nội dung nhấn chọn để gửi đi hội thoại.

Bước 5: Sau khi những yêu cầu hoặc thắc mắc của cư dân đã hoàn tất, quản lý chung cư sẽ chuyển hội thoại sang mục trạng thái Hoàn thành.

(Danh mục các hội thoại ở trạng thái “Hoàn thành”)

Bước 6: Để đánh giá sự hài lòng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tại mục “Hoàn thành” cư dân có thể chọn hội thoại tương ứng >> Tiến hành chọn số sao, nhập nội dung đánh giá và nhấn  “Gửi nhận xét”

(Danh mục các hội thoại ở trạng thái “Hoàn thành”)

(Giao diện “Chi tiết hội thoại”)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>