Danh sách công việc - BOS app

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý công việc trong quyền hạn được phân công của mình. 

Các công việc ở trang này sẽ được hiển thị ở dạng danh sách. 

Công việc được liệt kê ở trang này bao gồm tất cả loại công việc (đột xuất, đề xuất, định kỳ) và tất cả trạng thái công việc.

2) Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Cài đặt định kỳ

Cài đặt các đầu việc lớn có tính chu kỳ trong dự án.

Ví dụ: Kiểm tra bể chứa nước.

2

Nhiệm vụ

Công việc chi tiết cần thực hiện khi đến kỳ.

Ví dụ:

Trong chung cư cần kiểm tra định kỳ bể chứa nước với các đầu mục công việc con như:

  • Kiểm tra vệ sinh trong và ngoài bể.
  • Kiểm tra lượng nước trong bể.
  • Lấy mẫu phân tích kiểm tra.

Các đầu mục công việc con được liệt kê ở trên chính là “nhiệm vụ”.

3

Công việc

Là các dữ liệu công việc được tạo ra và có giá trị theo dõi và thực thi, bao gồm:
- Công việc đề xuất: Được tạo cho tài khoản tương ứng sau khi phiếu đề xuất được duyệt.
- Công việc đột xuất: Được tạo cho tài khoản tương ứng với chủ đề hội thoại cư dân (tham khảo Tương tác cư dân - Chủ đề).
- Công việc định kỳ: Được tạo bằng chức năng “Tạo công việc định kỳ”.

3) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Ở màn hình trang chủ sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ hiện thống kê: số công việc định kỳ, số công việc đề xuất, số công việc phát sinh và số lương công việc (chưa thực hiện, đang thực hiện, đã hoàn thành) tương ứng với từng loại công việc. 

Để xem được chi tiết danh sách công việc, người dùng cần thực hiện 

Bước 1: Nhấn vào nút “Công việc” sẽ hiện toàn bộ danh sách các công việc 

Màn hình danh sách công việc 

Người dùng có thể xem công việc theo từng loại bằng cách lọc thông tin cần tìm. 

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Lọc” tại góc trên bên phải màn hình >> Chọn thông tin cần tìm >> “Xác nhận” 

Màn hình lọc thông tin 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>