Hội thoại

Hội thoại

Hội thoại là nơi chứa các dòng thông tin về phản ảnh, cũng như góp ý của cư dân và thể hiện tình trạng xử lý những phản ánh và góp ý đó. Đồng thời hội thoại cũng là nơi phản hồi những phản ảnh của cư dân thông qua app và là nơi nhận đánh giá của cư dân về chất lượng xử lý các góp ý và phản ảnh đó.

Khi có phản ảnh góp ý trong mục hội thoại sẽ xuất hiện biểu tượng thông báo màu đỏ. Người dùng sẽ vào kiểm tra xem nội dung phản ảnh góp ý của cư dân và phân công nhân viên cũng như bộ phận xử lý đồng thời chuyển trạng thái của hộị thoại từ chưa xử lý sang đang xử lý đồng thời nhập vào phần phản hổi nội dung thông báo tới cư dân BQL đã tiếp nhập góp ý/phản ảnh của cư dân.

         

Sau khi bộ phận được phân công xác minh, xử lý xong phần phản ảnh/ góp ý của cư dân người dùng nhập phần phản hồi nội dung BQL đã xử lý xong phản ảnh/góp ý của cư dân..... đồng thời chuyển từ trạng thái đang xử lý sang đã xử lý. Sau khi chuyển trạng thái này thì cư dân có thể đánh giá trên số sao, dạng tin nhắn và gửi đánh giá tới BQL thông qua app

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>