Lịch sử thu ngân

Lịch sử thu ngân

Lịch sử thu ngân giúp theo dõi phần phí đã thu được và in phiếu thu sau khi thanh toán.

Để in phiếu thu chọn nút in phiếu thu → chọn mẫu phiếu thu cần in → in (Lưu ý đặt giấy phù hợp với độ dài phiếu thu, nếu phí dài đặt giấy A4, nếu phí ngắn đặt giấy A5)

         

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>