Phíếu thông báo tổng

Phiếu thông báo tổng

Sau khi hoàn thành tạo phí xong cần tiến hành gửi thông báo tới email, và ứng dụng di dộng cho cư dân. Phiếu thông báo tổng giúp gửi được thông báo hàng loạt tới cư dân.

Để tạo phiếu thông báo tổng người dùng vào mục Phí → Chọn phiếu thông báo tổng 1 → Chọn tạo phiếu thông → Chọn chung cư, tháng tạo thông báo, lần thông báo → Tích chọn vào loại phí cần thông báo → Chọn phương thức gửi thông báo qua Email, App, SMS (với SMS là dịch vụ trả phí) → Chọn mẫu hiển thị và lưu lại

         

Để xem hoặc in danh sách phiếu thông báo đã tạo người dùng vào trong phiếu thông báo tổng sẽ thấy có list những phiếu thông báo tổng đã được tạo và chọn phiếu thông báo tổng cần xem/in. Sau đó chọn xem DS phiếu hoặc in danh sách này.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>