Quản lý phòng ban

​​​​​​Quản lý phòng ban

Quản lý phòng ban giúp tạo ra các phòng ban để tạo thành luồng cho cư dân gửi góp ý về các vấn đề liên quan tới từng bộ phần phòng ban và tạo nhân viên để xủ lý các vấn đề góp ý, phản ảnh của cư dân. Lưu ý tạo cư dân trước rồi mới có thể tạo được phòng ban.

Tạo tài khoản nhân viên: Để tạo nhân viên trên thanh menu → Chọn tương tác cư dân → Chọn quản lý phòng ban → tại mục tạo nhân viên nhập các thông tin cần khai báo ( với nhân viên đầu tiên của mỗi phòng ban thì để trống phòng ban sau khi tạo xong phòng ban thì cập nhật thông tin lại)

Tạo phòng ban: Để tạo phòng ban trên thanh menu → Chọn tương tác cư dân → Chọn quản lý phòng ban → trong mục tạo phòng ban điền các thông tin và lựa chọn trưởng phòng ban và lưu lại.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>