Quản lý thông tin căn hộ

​​​​​​a. Tạo căn hộ

Cài đặt thông tin cho căn hộ trong tòa nhà (block)

Tạo căn hộ mới, thực hiện theo các bước như sau:

  • Từ thanh Menu, chọn Căn hộ → Tạo mới
  • Nhập các thông tin:

+ Tên căn hộ (tên BQL thường gọi); Mã ký hiệu (thể hiện số tầng, số căn hộ hoặc ký hiệu viết tắt tên căn hộ kinh doanh VD: 0101 (tầng 1 căn hộ số 1), SH1(shophouse 1))

+ Phụ thu phí quản lý (nếu có) so với mức phí quản lý đã cài đặt chung cho tòa nhà/chung cư;

+ Diện tích căn hộ, số lượng nhân khẩu

+ Loại: căn hộ áp dụng thanh toán phí tiền điện, nước theo định mức hay không; Ngày đăng ký định mức (ngày cư dân đăng ký định mức nước với phường, đơn vị cấp nước.

+ Ngày bàn giao của căn hộ

+ Cài đặt phí nước, điện riêng của căn hộ (nếu có).

+ Thông tin xuất hóa đơn: điền các thông tin để xuất hóa đơn cho cư dân tại căn hộ đó (MST, tên công ty, địa chỉ)

  • Nhấn Lưu để lưu các thông tin vừa tạo.

b. Sửa thông tin căn hộ

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung các thông tin đã cài đặt trước đó.

  • Từ thanh Menu, chọn Căn hộ → lọc chọn căn hộ theo tên chung cư, tên block, mã/số căn hộ…
  • Chọn thao tác Sửa phía cuối dòng căn hộ cần sửa → Lưu

c. Xóa căn hộ

Lưu ý: khi xóa căn hộ thì các dữ liệu thuộc căn hộ như cư dân, xe, các phí của căn hộ, lịch sử thu phí cũng sẽ bị xóa

  • Từ thanh Menu, chọn Căn hộ → lọc chọn căn hộ theo tên chung cư, tên block, mã/số căn hộ…
  • Chọn thao tác Xóa phía cuối dòng căn hộ cần xóa.

d. Xuất dữ liệu căn hộ

Khi cần kiểm tra dữ liệu căn hộ đang có trên hệ thống

  • Từ thanh Menu → chọn Căn hộ → Lọc chọn dữ liệu căn hộ muốn xuất theo chung cư, block…

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>