Thông báo

​​​​​​Thông báo

Mục thông báo giúp BQL đăng lên các thông báo, quyết định của BQL hoặc chính quyền gửi tới cư dân thông qua app cư dân. Các thao tác liên quan tới thông báo bao gồm, đăng thông báo, sửa hoặc xoá thông báo. Ngưng hiển thị thông báo.

Đăng thông báo: Để đăng thông báo người dùng chuẩn bị file scan của thông báo, chọn mục thông tin và truyền thông → chọn tiếp thông báo và chọn nút tạo thông báo → Chọn chung cư ( nếu thông báo riêng cho 1 toà thì chọn thêm block) → Nhập tên thông báo, đính kèm file và chọn lịch đăng → chọn thứ tự hiển thị và tích chọn hiển thị, tuỳ chọn gửi mail tới email của cư dân và lưu lại.

Sửa thông báo: Tại dòng thông báo cần cập nhật thông tin, chọn nút sửa ở cuối dòng thông báo sau đó cập nhật lại thông tin và lưu lại

Xoá thông báo: Tại dòng thông báo cần xoá, người dùng chọn nút xoá. Nếu người dùng không muốn xoá thông báo mà chỉ không cho thông báo hiển thị thì nhấp chuột vào nút tích xanh tương ứng với thông báo ở cột hiển thị để chuyển thành dấu x màu đỏ.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>